WordPress eski editör kullanma

Aşağıdaki kodu temanızın functions.php dosyasınıza eklemeniz yeterli olacaktır. Eklentisiz bir şekilde kullana bilirsiniz.

if (version_compare($GLOBALS['wp_version'], '5.0-beta', '>')) {
// WP > 5 beta
add_filter('use_block_editor_for_post_type', '__return_false', 100);
} else {
// WP < 5 beta
add_filter('gutenberg_can_edit_post_type', '__return_false');
}

Eğer üsteki işe yaramazsa bunu eklemeniz yeterli olacatır.

add_filter(‘use_block_editor_for_post_type’, ‘__return_false’, 100);

WordPress Feed Özelligini kapatma

Son zamanda Ddos ataklarını feed kısmına yapmaktadırlar. Bu sebeple sizde gün gelir feed kısmını kapatma ihtiyacınız olabilir. Aşağıda vereceğim kodla temanın fonksiyon dosyasının en üstüne yapıştırın <?php bu kısımdan sonra yapıştırın

 

Bu kod vasıtasıyla tüm feed özelligini devre dışı bırakmış olabilirsiniz.

PHP – Fazla boşlukları kaldırma

String değerlerin başında, sonunda ve ortalarında bulunan birden fazla boşluğu tek boşluğa indirgemek isterseniz bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Kısaca tüm gereksiz boşlukları siler.

 

<?php
function replaceSpace($string)
{
$string = preg_replace(“/\s+/”, ” “, $string);
$string = trim($string);
return $string;
}

$string = ‘ test et ‘;
print replaceSpace($string);

?>

Eğer hata alıyorsanız “” işaretlerini silip tekrardan koyunuz.