Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure Hatasi phpmyadmin

Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure Hatasi phpmyadmin hatası alıyorsanız SSH bağlayısıyla aşagıdaki komutları çalıştırın.