Access denied for user ‘cyberpanel’@’localhost Hatası

Sizde aşağıdaki gibi bir hatayla karşılaştıysanız yapmanız gereken ilk şey.

django.db.utils.OperationalError: (1045, “Access denied for user ‘cyberpanel’@’localhost’ (using password: YES)”)

/usr/local/CyberCP/CyberCP

dizinine gidip settings.py dosyasını açıp HOST kısımlarını 127.0.0.1 olarak değiştirin. localhost bazen çözümleyemiyor.
Daha sonra

/etc/cyberpanel/mysqlPassword

Gidip mysql şifrenizi öğrenin ve PASSWORD alanını güncelleyin

Daha sonra restart işlemlerini yapın.

systemctl restart lscpd
systemctl restart gunicorn.socket

Hala çözülmediyse

mysql –host=127.0.0.1 –port=3307 -u root -p

Öğrendiniz şifre ile ssh dan yukarıdaki komutla mysql bağlanmayı deneyiniz. Bağladıysanız PORT kısımlarını 3307 olarak değiştirip tekrardan yukarıdaki komutla servisleri restart ediniz.

Cyberpanel phpmyadmin import (En fazla: 2,048KiB) Yükseltme

Eğer sizde SQL dosyasını başka bir suucuya açmak istiyor ve 2.048 limite takılıyorsanız yapmanız gereken php.ini dosyasındaki

upload_max_filesize = 32M
post_max_size = 40M

Alanlarını dosyanızın büyüklügüne göre ayarlamak olacaktır.

Ve son işlem olarak

systemctl restart lscpd

Sevisi restart etmeniz gerekmektedir.