Mikro Run / Junp / FLY MikroCLR hatası

R / J / F / Mikro programlarında, yeni veri tabanı oluştururken, fonksiyon prosedür güncellerken vb. “Mikro CLR” hatası alıyorsanız aşağıdaki sorguyu master’da çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Ya da bu

Ya da bu

SQL Server Management Studio Açarak özellikle master DB seçiniz üsteki sorgulardan birini seçerek çalıştırınız.

Karşılaşılan hata metni:

CREATE or ALTER ASSEMBLY for assembly ‘MikroCLR’ with the SAFE or EXTERNAL_ACCESS option failed because the ‘clr strict security’ option of sp_configure is set to 1. Microsoft recommends that you sign the assembly with a certificate or asymmetric key that has a corresponding login with UNSAFE ASSEMBLY permission. Alternatively, you can trust the assembly using sp_add_trusted_assembly

Eğer böyle bir hata veriyorsa.

An error occurred in the microsoft .net framework while trying to load assembly id 65536

admine bu şekilde yetki vererek sorunu çözebilirsiniz.

“Mikro Run / Junp / FLY MikroCLR hatası” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir