Mikro Run / Junp / FLY MikroCLR hatası

R / J / F / Mikro programlarında, yeni veri tabanı oluştururken, fonksiyon prosedür güncellerken vb. “Mikro CLR” hatası alıyorsanız aşağıdaki sorguyu master’da çalıştırmanız yeterli olacaktır.

 

sp_configure ‘show advanced options’, 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure ‘clr enabled’, 1;
GO
RECONFIGURE;
GO

 

EXEC sp_configure ‘show advanced options’,1;
GO
RECONFIGURE;
GO
EXEC sp_configure ‘clr strict security’,0;
GO
RECONFIGURE;
GO

Ya da bu

EXEC sys.sp_configure N’clr strict security’, N’0′;OVERRIDE;

EXEC sys.sp_configure N’show advanced options’, N’1′;RECONFIGURE WITH OVERRIDE;

GO

SQL Server Management Studio Açarak özellikle master DB seçiniz üsteki sorgulardan birini seçerek çalıştırınız.

 

Karşılaşılan hata metni:

CREATE or ALTER ASSEMBLY for assembly ‘MikroCLR’ with the SAFE or EXTERNAL_ACCESS option failed because the ‘clr strict security’ option of sp_configure is set to 1. Microsoft recommends that you sign the assembly with a certificate or asymmetric key that has a corresponding login with UNSAFE ASSEMBLY permission. Alternatively, you can trust the assembly using sp_add_trusted_assembly

“Mikro Run / Junp / FLY MikroCLR hatası” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir